Γραφτείτε στο Newsletter της εταιρείας μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις σημαντικότερες εξελίξεις μας.
 
Το Email σας:
 

  
 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Kappa Development O.E. είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις τροφίμων. Ιδρύθηκε το 2003 από καταξιωμένα στελέχη που διαθέτουν εμπειρία πολλών δεκαετιών στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών. Η εταιρεία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Η εταιρεία διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο Συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της. Αποστολή της εταιρείας είναι η διαρκής παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και η μέγιστη απόδοση των λύσεων που προτείνει και χρησιμοποιούν οι πελάτες της. Η Kappa Development, απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων που βλέπουν το πληροφοριακό τους σύστημα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θέλουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανάπτυξη τους και να ενδυναμώσουν τα στελέχη τους με εργαλεία γρήγορης και αποτελεσματικής διαχείρισης και ανάλυσης της πληροφορίας. Στοχεύει στις δυναμικές εκείνες επιχειρήσεις, που μέσω της διαρκούς αξιοποίησης σύγχρονων δυνατοτήτων και ευελιξίας των συστημάτων λογισμικού, αναζητούν την τόνωση της εξωστρέφειάς τους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Οι παράγοντες που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχή εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι:

1. Η Τεχνολογική Πρωτοπορία των Προϊόντων. Η Kappa Development πρωτοπορεί, όντας από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που έχει εξ’ ολοκλήρου υιοθετήσει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα Microsoft? .NET για την ανάπτυξη πλήρους σειράς προϊόντων για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους

2. Οι Ποιοτικές Υπηρεσίες. Η εμπειρία της εταιρείας από την υλοποίηση έργων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και η υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, διασφαλίζει την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες

3. Η Ποιότητα Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στη φροντίδα των πελατών. Αποτελούν ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας που επενδύει διαρκώς στην ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεών τους